OOS systemen

Wat is RO (omkeerde osmose)? • Omgekeerde Osmose is een fysisch proces. • Water wordt met druk door een halfdoorlatend (semi-permeabel) membraan gedrukt. • Het doel is de concentratie van mineralen te verminderen. • De druk moet hoger zijn dan de natuurlijke neiging van water om het concentratieverschil te compenseren. • De natuurlijke druk van water ligt onder 2 bar. • Bij voldoende druk passen er alleen moleculen van het water, maar niet van de opgeloste deeltjes door het membraan. • Op die manier wordt onder de gegeven omstandigheden een watereenheid van ca. 95% bereikt. • Dit is al voldoende voor de glasreiniging om een streeploos resultaat te behalen. • Alleen bij een te grote waterhardheid is nog een DI-filter voor het nareinigen nodig.